Kontakt

  • R2N s r. o.
  • Sládkovičova 6014/29
  • 974 03 Banská Bystrica

+421 918 855 551

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vl. č. 34735/S, oddiel: s.r.o.