Kontakt

Objekt v správe:

V prípade záujmu o obhliadku, alebo ďalších otázok nás kontaktujte
Kontakty

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica vl. č. 34735/S, oddiel: s.r.o.