Štandard

Text
  • V R2N business center nájdete až 90 parkovacích miest s kontrolovaným prejazdom.
  • Časť parkovacích miest je vyhradená pre parkovanie návštev nájomníkov.
  • Komfort a bezpečnosť parkovania zvyšuje kamerový systém pre monitorovanie stálou strážnou službou.

 Rezervácia parkovania