Štandard

Text
  • Všetky priestory je možné navrhnúť a realizovať podľa požiadaviek klienta
  • Dostatok prirodzeného denného svetla
  • Otvárateľné okna v každom priestore , s riadeným kúrením a chladením
  • Svetlá výška priestorov - 2,65 m
  • Podlahy s nosnosťou 500 kg/m²
  • Znížený kazetový podhľad, osvetlenie so svietivosťou 500 luxov
  • Štruktúrovaná kabeláž kategórie 6
  • Najvyššia kvalita realizácie spoločných priestorov (sociálne zariadenia, recepcia)
  • Prívod /výmena čerstvého vzduchu v objeme 50 m³/ hod./osoba