Štandard

Text
  • Úsporná budova
  • Budova s výbornými tepelno-technickými vlastnosťami , 3-sklami
  • Kvalitný dizajn vstupných priestorov
  • Otvárateľné okenné krídla vo fasáde a prirodzené vetranie
  • Vstup do budovy 24/7 , strážna služba 24/7
  • Bezbariérový vstup do objektu
  • Technická údržba, upratovacie a čistiace služby
  • Bezpečnostný a monitorovací systém pri vstupe s využitím ID kariet
  • Bezpečnostne kamery ( CCTV) na fasáde objektu